پنجشنبه, 26 مهر 1397
Home  >  محصولات تابلوهای فشار ضعیف و متوسط
تابلوهای فشار ضعیف و متوسط

تابلوهای فشار ضعیف و متوسط

توليد تابلوهاي فشار متوسط و فشار ضعيف نیز از جمله فعاليتهاي شرکت می باشد بطوريکه ظرفيت توليد بيش از سه هزار دستگاه در سال پيش بيني گرديده است . محصول سوئيچگيرهاي فشار متوسط کشويي و کمپکت توسط شرکت فن آوران صانع شرق ، تحت ليسانس شرکت LS کره جنوبي ساخته مي گردند .در زمينه تابلوهاي فشار ضعيف نيز علاوه بر تابلوهاي LV، تابلوهاي MCC و تابلوهای زیر ترانسی نيز در رديف توليدات اين شرکت قرار دارد.


آر ام یو:

کاربرد سوئیچگیر کامپکت برای شبکه توزیع قدرت ثانویه می باشد و برای شبکه توزیع فشار متوسط در پست های کامپکت، ایستگاه های مترو، فرودگاه ها و ... استفاده می شود

نوع LCL : سکسیونر قابل قطع زیر بار + کلید قدرت خلأ+ سکسیونر قابل قطع زیر بار (200/630A+21KA/3SEC) به همراه کلید قدرت موتوری و رله برای حفاظت ترانسفورماتورها

نوع LFL: سکسیونر قابل قطع زیر بار+فیوز+سکسیونر قابل قطع زیر بار


پنل های MCC، LV، MV:

سوئیچگیرهای فشار متوسط با محفظه فلزی ( Medium Voltage metal clad) و پنل های LV که در همه پست ها از جمله پست های ثابت معمولی و یا DCS بکار می رود در شرکت صانع شرق مونتاژ و ساخته می شوند.

سوئیچگیرهای ولتاژ متوسط محفظه فلزی شامل موارد زیر می باشد

AIS سوئیچگیرهای توزیع اولیه، ثابت یا کشویی با ولتاژهای نامی6 ،11،20 و 33 کیلوولت

GIS سوئیچگیرهای ثانویه توزیع، ثابت و با سطح ولتاژهای7 ،11،20و33 کیلوولت


 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست